Promovem l’envelliment
actiu, participatiu
i saludable.
Associació PROTED

Transparència

La transparència i el bon govern de l'organització són compromisos que PROTED ha adquirit i que pretén fer efectius en tots les seves ordres d'activitat.

En execució del que s'estableix en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aplicable en part dels seus extrems en tant l'ASSOCIACIÓ PROTED és entitat receptora de fons públics (per mitjà de subvencions i un altre tipus d'ajudes), s'ofereix àmpliament, a través de la pàgina d'Internet corporativa (www.aulas3edad.org), els aspectes rellevants en qüestions de transparència i bon govern, perquè totes les instàncies amb interès legítim puguin accedir amb agilitat i senzillesa a aquest informació.   

Normes reguladores de l'ASSOCIACIÓ PROTED

PROTED és una associació sense ànim de lucre, d'àmbit provincial, creada en 1982 a l'empara de la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964, posteriorment substituïda per Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número 2.090.

Volem millorar cada dia, ajuda'ns a aconseguir-lo.

Presentació

Organigrama

                                JUNTA DIRECTIVA  Pin en favoritos                                   PROFESORAT  Pin en favoritos

Estatuts

Estatuts del voluntariat

Memoria d´activitats i económica curs 21-22

Guia de bones pràctiques en Participació i Transparència

Ajudes i subvencions

AULES DE 3a EDAT
Información y Solicitudes:
Centro Social Senabre
C/ Llanera de Ranes, 30
46017 - Valencia
Tlfno y Fax:
96.357.08.58 - 96.357.08.59
Email: jesuspatraix@aulas3edad.org